Läckagelarm för olja, system OWE

Vätske/ läckagelarm för Olja, Lösningsmedel, Destillerat/avjoniserat vatten, Vatten/ syror. Finns även för Atex klassad miljö.

Beskrivning

Läckagelarm för olja system OWE, Enkel och robust konstruktion på oljelarmet.

 

  • Läckagelarm för Olja,
  • Enkel och robust konstruktion på oljelarmet
  • Lösningsmedel
  • Destillerat/avjoniserat vatten
  • Vatten/ syror
  • Finns även för Atex

Produktblad oljeläckagelarm OWE

Produktblad Läckagelarm System OWE ATEX

Manual ENG Leakage OWE

Funktion

owe med stativ

OWE installation

Oljelarm owe är avsett att indikera oljor, syror, vatten eller andra typer av vätskor i normalt torra lokaler.
Systemet består av en givare typ OWE/2C alt OWE/Ex-0G II 1 G Ex ia IIC T6 och ett förstärkarrelä typ Leckmaster 101 alt Leckmaster 101/ATEX.
Systemet har kabelbrottsövervakning i givarkretsen. Reläet är även försett med hållknapp för kvarhållning av larmläge.

Finns även i ATEX Zon 0, 1, 2

ATEX

Liknande produkter