Läckage/ Oljelarm SCHE för detektering av olja på vatten

Läckage/ Oljelarm SCHE för detektering av olja på vatten

Detektering av olja på bäd av vatten eller normalt torrlagt, brunn etc.
Enkel och driftsäker konstruktion
Finns även för Atex miljö.

Product Description

Läckage/ Oljelarm SCHE för detektering av olja på vatten

  • Detektering av olja på bädd av vatten
  • Enkel och driftsäker konstruktion
  • Finns även för Atex
  • och normalt torrlagt, brunn etc.

 Produktblad oljelarm typ sche

Komplett produktblad ENG oljelarm SCHE

Installationsmanual system SCHE

Floating-electrodes-Ex-Conformity

 

System SCHE är avsett att indikera olja eller annan icke elektriskt ledande vätska på en bädd av vatten.

Givaren SCHE ansluts till förstärkarrelä typ ESA 2.

Givarens elektroder justeras så att de precis berör vattenytan och med vattnet bildar en sluten krets. Vid olja på ytan lyfts givaren upp av oljan, elektroderna släpper från vattenytan och kretsen bryts = larmläge. obs detta sker även om brunnen -schaktet blir torrt.