Flödesvakt Captor 4320 Inline för klena rör

Flödesvakt Captor 4320 Inline för klena rör

För små diametrar / klena rör
Idealiska för låg flödesvolym

Product Description

 Tillförlitlig flödesvakt för vatten och olja
 Upp till 30 bar tryck
 Separat justering för mätområde och larmpunkt
 Hög noggrannhet även vid låga flöden
 Inga rörliga delar
 Ingen påverkan eller tryckfall i röret
 Brett mätområde

 

Produktblad 4320

Installations manual 432x

Denna tillförlitliga flödesvakt används i alla branscher där flödesövervakning, mätning och
visning av flytande media är av vikt.
Den lilla kompakta enheten är komplett och behöver därför inga ytterligare delar.
Enligt den kalorimetriska mätprincipen är en liten del av röret elektriskt uppvärmt för att
marginellt ligga över temperaturen i mediat. Vid påverkan, beroende på mediats hastighet i röret mäts skillnaden och ger en linjär utsignal.
Mätnoggrannheten vid låga flöden är betydligt bättre än vid andra mätsätt.

Med denna flödesvakt är det möjligt att ställa in flödesvaktens larmpunkt samtidigt som givaren mäter flödets hastighet, även vid till mycket lågt flöde.

Sensorhuvud
Sensorn-delen av lnline captorn är monterad på utsidan av röret och eftersom det inte finns något inslag av sensordelen inne i röret, blir det inga tryckfall