Här hittar du nivåmätare som använder av radarteknik.

Nivåmätare Radar

Använd med fördel radar då en nivåmätning behövs i besvärliga applikationer som tex, mycket damm, fukt, skum etc.Då nivåmätningen inte störs av ovanstående får man en driftsäker och underhålsfri mätning.

Våra radarnivåmätare är konstruerade med den senaste echo tekniken och är mycket driftsäkra.
Har du frågor kring någon av våra nivåmätare? Vi har lång erfarenhet och hjälper gärna till. Kontakta oss så svarar vi så snart vi kan.

Instrumenten i serien GDRD använder 26GHz pulsradar och är utmärkta nivågivare för nivåmätning utan direkt kontakt med mediet.

Radarn sänder med hjälp av en antenn ut mikrovågs impulser, som färdas med ljusets hastighet och en del av energin, som reflekteras av ytan hos mediet och studsas tillbaka till samma antenn.

Den tidsperiod (flygtid) som passerar mellan utsläpp av impulserna och mottagandet av desamma från antennen, är proportionell mot det befintliga avståndet mellan antenn och ytan på vätskan;

Nivågivare av typ GDRD använder 26GHz och tack vare den integrerade ledningssystem, använder en lämplig demodulering teknik som tillåter dem att självständigt identifiera tidsperioden mellan emissionen av impulser och deras korrigerade mottagning och följaktligen för att bestämma nivån i silon eller tanken.

Genom den utmärkta displayen är konfiguration enkelt, inte bara för att konfigurera nivågivare med alla uppgifter om mått på graden, utan för att visa och att isolera eventuella falska ekosignaler.

En programvara för konfiguration och kalibrering med PC finns också som tillbehör, även med protokoll för HART.

Användningen av en avancerad mikroprocessor och teknik som “EchoDiscovery”, tillåter användare av radarn även i kritiska områden med svåra miljöer, som ett exempel höga temperaturer och högt tryck samt damm och smuts.

Funktionen ” EchoDiscovery” tillåter instrumentet att identifiera rätt eko även i närvaro av falska ekon, som där igenom levererar en korrekt nivåmätning. Den integrerade temperatursensorn påverkar en kompensering av temperaturen i realtid.

Radarn kan installeras både i metalltankar /silos eller andra typer av kärl/ silos

Radarns utsignaler är inte skadliga för människor eller atmosfären.