Flödesmätare för luft eller gas

Flödesmätare för luft och gas används för att mäta luftåtgång eller gasnivå.

Precis som för all annan teknik vi använder i arbetslivet så ser de olika ut och är olika utformade beroende på vilken miljö vi befinner oss i. Det finns olika flödesmätare för olika miljöer. Ibland kan mätarna befinna sig i hårt utsatta miljöer och då krävs självfallet mätare som klarar av detta. Vad man ska tänka på är att mätarna som är anpassade för hårdare miljöer skiljer sig från de som får arbeta under snällare omständigheter. Det finns ingen anledning och fyller ingen funktion att köpa en mätare som är anpassad för svåra miljöer om det inte behövs. Man ska anpassa sitt köp efter sina behov. Att köpa en stryktåligare mätare när detta inte behövs är därmed oftast en onödig kostnad.

När det handlar om flödesmätare för luft och gas så är det ofta vid lägre flöden som mätare får svårt att ge en precision och noggranna mätningar. Felaktiga mätningar kan också orsakas av utebliven eller felaktig kalibrering, eller helt enkelt av felmontering. Man ska även tänka på att förändringar i temperatur kan påverka mätningarna. Här hos oss på Wallox hittar du endast mätare av högsta kvalité som ger noggrannhet och precision även vid låga flöden. Du kan även få råd och tips kring montering och kalibrering för att få ut bästa möjliga resultat från era mätningar.

Beroende på vad för situation och syfte mätarna har så är det mer eller mindre viktigt med precision och noggrannhet, men de ska alltid uppfylla kraven för säkerhet och funktion. Här på Wallox kan du räkna med att du får en mätare av högsta kvalité, som uppfyller alla krav på säkerhet, funktion men även precision och noggrannhet. Vi har lång erfarenhet och erbjuder er därför endast det bästa för just er verksamhet, självklart anpassade efter era krav och önskemål inom detta segment av mätare. erfarenhet av att erbjuda våra kunder endast det bästa inom detta segment.

Kontakta oss på info@wallox.se eller via telefon 040-15 25 25 för att ta reda på vilken typ av flödesmätare som passar just dig och dina behov.

Tillbaka till Flödesmätare