Silopilot – elektromekanisk nivåmätare

Silopilot – elektromekanisk nivåmätare, för alla typer av miljöer även mycket svåra applikationer.

 

Silopilot – elektromekanisk nivåmätare,

Helt opåverkad av rök, skumbildning samt damm.

Flera olika typer av mätsonder beroende på vad som skall mätas.

Atex klass: II 1/2D Ex ta/tb III C T99°C

Funktion,

Silopiloten använder en vikt som åker upp och ner i silon eller tratten med ett stålband. Så snart som vikten rör vid ytan, minskar dragkraften på bandet.

Beroende på var detta händer får man en 4-20mA signal som är proportionell mot det uppmätta avståndet och vikten återgår till ursprungliga läget, varigenom det uppmätta värdet kvarhålles tills nästa mätcykel startar. Olika sensorvikter möjliggör exakta nivån mätningar oberoende av densitet eller kornstorlek av bulkmaterialet. Denna signal kan visualiseras med lättanvända och väl läsbar instrument som är förbereda att sättas i ett kopplingsskåp eller kapsling.

 

  • Tillförlitlig kontinuerlig nivåmätning upp till en höjd av 42 m
  • Mätteknik opåverkad från egenskaper som damm, fukt, konduktivitet eller kornstorlek av bulkmaterial
  • Mätning i silos med en processtemperaturer upp till 150 °C
  • Hög mätnoggrannhet av den faktiska fyllnadsnivån ± 2,5 cm
  • En stor display möjliggör en enkel idrifttagning och lokal drift
  • Användning i ATEX miljöer
  • 4-20 mA och maximalt 4 programmerbara reläer
  • IP 67 enligt EN 60529
  • Kompakt och ändå robust konstruktion med låg vikt
  • Specialdesignade bandtorkare undviker förorening inne i huset.


PRODUKTBLAD 1


Manual


PRODUKTBLAD 3

OFFERTFÖRFRÅGAN

OFFERTFÖRFRÅGAN