Varför köpa flödesvakt från Wallox?

Våra flödesvakter är designade för att säkerställa precision och tillförlitlighet i era processer. Vi förstår hur viktigt det är med korrekta mätningar för er verksamhet, och därför lägger vi stor vikt vid kvalitet och anpassningsbarhet. Att välja en flödesvakt från oss innebär inte bara att ni får en produkt som möter era specifika behov, men också tillgång till vår expertis och support.

Vi har delat upp våra flödesvakter i två olika kategorier, så att det ska bli enklare för dig att hitta rätt. Du finner således flödesvakter dels för luft/gaser och dels för vätskor och oljor i två olika kategorier.

Flödesvakter är mekaniska anordningar som ofta används som en ersättning till tankströmbrytare och tryckströmbrytare. Ofta används flödesvakter till luftkonditionering, pumpsystem, vattenkyld utrustning, flytande system för överföring, brandsprinklersystem, vattenreningssystem, pool klorering med mera.

Har du några frågor om våra flödesvakter är du välkommen att ställa din fråga till oss. Vi har lång erfarenhet inom flödesteknik och hjälper dig gärna!

Flödesvakter helt utan rörliga delar

När vi pratar om våra flödesvakter utan rörliga delar, talar vi om en riktig game-changer för din verksamhet. Mindre rörliga delar betyder mindre som kan gå sönder, vilket i sin tur betyder mindre huvudvärk för dig. Vi är stolta över att kunna erbjuda denna lösning som inte bara är smart och effektiv, utan också sparar dig tid och pengar.

Vilken flödesvakt ska man välja?

En fråga som många ställer sig när man ställs inför det viktiga valet att beställa flödesvakter. Det är en enormt svår uppgift att ställas inför om man själv inte har särskilt bra koll på vad en flödesvakt faktiskt gör, hur ska man då kunna göra ett välgrundat val? Här kommer vi försöka guida dig genom valet, skulle du fortfarande ha frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vad är en flödesvakt?

Först och främst, vad är en flödesvakt egentligen? Kortfattat kan man säga att en flödesvakt är ett säkerhetsinstrument som används för att övervaka flödet av vätskor, gaser eller ånga i olika rörsystem. Dess huvuduppgift är att upptäcka avvikande flöden – antingen för låga eller för höga – vilket kan vara tecken på problem som läckage eller blockeringar. Genom att snabbt identifiera dessa problem bidrar flödesvakten till att förebygga systemfel och kan i slutändan bespara både tid och pengar.

Hur väljer man rätt flödesvakt?

Att välja rätt flödesvakt börjar med att förstå vilken typ av medium du behöver övervaka och vilka specifika krav din tillämpning ställer. Här är några steg du kan tänka på:
  1. Identifiera mediet som ska övervakas: Bestäm om det är vätskor, gaser eller ånga du behöver hålla koll på. Olika medier kan kräva olika typer av flödesvakter.
  2. Förstå processens krav: Det är viktigt att veta flödets normala omfång, rörets storlek, samt vilket tryck och temperatur systemet hanterar. Dessa faktorer påverkar vilken typ av flödesvakt som är mest lämplig.
  3. Överväg noggrannhet och tillförlitlighet: Utvärdera hur känslig flödesvakten behöver vara för att upptäcka förändringar i flödet. I vissa fall kan en högkänslig flödesvakt vara nödvändig för att snabbt kunna upptäcka problem, medan en mindre känslig variant kan räcka i andra fall.
  4. Tänk på installationsmiljön: Var kommer flödesvakten att installeras? I miljöer som utsätts för höga vibrationer, temperaturer eller korrosiva ämnen kan det krävas mer robusta och tåliga modeller.

Flödesvakter för olika användningsområden

  • Bygg- och anläggningssektorn: Här används flödesvakter för att säkerställa att vatten och andra vätskor levereras med rätt flöde i allt från kylsystem till sprinklersystem. Exempelvis hjälper den till att upprätthålla rätt vattencirkulation och därmed effektiv värmeöverföring.
  • Industriella tillverkningsprocesser: Här är flödesvakter kritiska för att säkerställa att kemikalier och andra processvätskor doseras korrekt under produktionen. Ett exempel på detta är i tillverkning av plast där exakta mängder av olika kemikalier måste blandas för att uppnå önskade egenskaper i slutprodukten.
  • Vatten- och avloppsbehandling: Inom vattenrening och avloppsbehandling används flödesvakter för att kontrollera och övervaka vattenflöden genom exempelvis behandlingsanläggningar. Till exempel kan flödesvakter i avloppsreningsverk övervaka flödet av avloppsvatten genom olika behandlingssteg, vilket är nödvändigt för att säkerställa att processen inte överbelastas och att reningen sker på ett korrekt sätt.
  • Miljöövervakning och luftkvalitetsmätningar: Inom miljöövervakning används flödesvakter för att övervaka och styra luftflöden i system för luftfiltrering och emissionskontroll. Detta är viktigt för att säkerställa att filtreringssystemen fungerar korrekt och att utsläppen håller sig inom godkända gränser.

Kontakta oss för att få hjälp

Att välja rätt flödesvakt är inte alltid enkelt och kräver en god förståelse för både dina specifika behov och de tekniska aspekterna. Om du har frågor eller behöver ytterligare rådgivning, tveka inte att kontakta oss. På Wallox.se är vi redo att hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för just dina behov.

våra flödesvakter? Tveka inte på att kontakta oss så hjälper vi dig!

OFFERTFÖRFRÅGAN